Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – UTZ


UTZ

Για εμάς στην GIORGIO PIETRI η ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον και την κοινωνία είναι πρωταρχικής σημασίας. Για το λόγο αυτό συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με παραγωγούς καφέ, των οποίων οι καλλιέργειες συμμορφώνονται με τα κριτήρια του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας UTZ (UTZ Certified Code of Conduct) και υποστηρίζουμε με αυτό τον τρόπο ενεργά τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή καφέ. Επιλέγουμε κόκκους από φυτείες που απαγορεύουν τη χρήση μη βιολογικών λιπασμάτων στις σοδειές καφέ και ενθαρρύνουμε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπου αυτό είναι εφικτό.

Φροντίζουμε να προμηθευόμαστε πρώτες ύλες από παραγωγούς οι οποίοι τηρούν κανόνες δεοντολογίας όσον αφορά τόσο στις καλλιέργειες (ελάχιστη ή καταγεγραμμένη χρήση χημικών ουσιών για την προστασία της παραγωγής, ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης νερού), όσο και στο έμψυχο δυναμικό το οποίο εμπλέκεται στην καλλιέργεια και την παραγωγή καφέ. Οι καλλιεργητές του καφέ που εμπορευόμαστε και οι οικογένειές τους έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, ενώ στον εργασιακό χώρο απαγορεύονται οι διακρίσεις, καθώς και η παιδική εργασία.

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες διασφαλίζουμε ότι το προϊόν που φτάνει στα χέρια του καταναλωτή έχει παραχθεί με μεθόδους που σέβονται τόσο τον άνθρωπο όσο και το φυσικό περιβάλλον, στα πλαίσια της αρχής της βιωσιμότητας και των ταγών της διεθνούς κοινότητας.